De diensten van Advocatenkantoor Mahangi staan beschikbaar voor zowel ondernemingen als particulieren. Deze diensten variëren van het verlenen van juridisch advies tot daadwerkelijk procederen, afhankelijk van uw behoefte en met het oog op goede zorg voor uw belangen.

Het eerste kennismakingsgesprek is kostenloos en duurt ongeveer 45 à 60 minuten.

Gefinancieerde Rechtsbijstand

In het kader van maatschappelijk ondernemen zien wij, Advocatenkantoor Mahangi, het als onze verantwoordelijkheid om rechtshulp aan eenieder te bieden. Daarom behandelen wij ook toegevoegde zaken. Dit houdt in dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand indien uw fiscaal jaarinkomen evenals uw vermogen in het peiljaar onder een bepaalde grens vallen. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage aan advocaatkosten exclusief bijkomende kosten. De Raad voor Rechtsbijstand hanteert in het jaar 2013 de volgende inkomensgrenzen:

Eigen bijdragen

AlleenstaandNormen 2015Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.200€ 196t/m € 25.400
€ 18.201 - € 18.900€ 360€ 25.401 - € 26.300
€ 18.901 - € 19.900€ 514€ 26.301 - € 27.600
€ 19.901 - € 21.800€ 669€ 27.601 - € 30.800
€ 21.801 - € 25.800€ 823€ 30.801 - € 36.400
Boven de € 25.800Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 36.400

Bron: http://www.rechtsbijstand.nl

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

AlleenstaandNormen 2015Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.200€ 340t/m € 25.400
€ 18.201 - € 18.900€ 412€ 25.401 - € 26.300
€ 18.901 - € 19.900€ 566€ 26.301 - € 27.600
€ 19.901 - € 21.800€ 720€ 27.601 - € 30.800
€ 21.801 - € 25.800€ 849€ 30.801 - € 36.400
Boven de € 25.800Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 36.400

Bron: http://www.rechtsbijstand.nl

Algemene Voorwaarden

U zult geen algemene voorwaarden aantreffen. Dit neemt niet weg dat Advocatenkantoor Mahangi ernaar streeft om zijn diensten te leveren conform de geldende Advocatenwet en de binnen de advocatuur geldende Gedragsregels en Verordeningen. Deze kunt u terug vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten ( www.advocatenorde.nl).

Advocatenkantoor Mahangi is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.